Privacybeleid

Wie zijn we

Docacces is gevestigd aan de Omloop 12, 4614 EP in Bergen op Zoom. Ons website-adres is www.docacces.nl. Docacces is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Docacces vindt jouw privacy erg belangrijk en zorgt er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via avg@docacces.nl.

Persoonsgegevens die Docacces verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Docacces verwerkt de volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Sitebezoek & reageren op de blog

Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Docacces, dan gebruiken we je e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Docacces verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@docacces.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Docacces persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
  • Om zelf te kunnen reageren op de reacties die we op de blogs op onze site krijgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Docacces neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes).

Hoe lang Docacces persoonsgegevens bewaart

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Aangezien Docacces alleen nieuwsbrieven verspreid, bewaren we je emailadres zolang je voor dit product staat ingeschreven. Geef je aan deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, dan verwijderen we je emailadres meteen uit onze bestanden. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met avg@docacces.nl.

Delen van persoonsgegevens door Docacces met derden

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Docacces maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Docacces en met wie we dus ook een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten:

  • Strato: Onze webserver wordt gehost door Strato. Strato is gevestigd in Duitsland. Met Strato is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • Laposta: we maken gebruik van Laposta voor het genereren van onze nieuwsbrieven. Laposta is in Nederland gevestigd. Met Laposta is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Adverteerders

Docacces maakt geen gebruik van adverteerders. Mochten we dit in de toekomst ooit gaan doen, dan zal met elke adverteerder een verwerkersovereenkomst worden afgesloten om jouw gegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Docacces en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@docacces.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Docacces persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via avg@docacces.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
  • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
  • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
  • Alle medewerkers van Docacces die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Docacces gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.